РЕГИСТАР НА ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРИ ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС
        во Осигурителното брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР АД Скопје

>
Име Презиме Адреса Број и датум на решение РБС - Издаден Класи на осигурувањетел. e-mail
ЈУЛИЈАНА ПАВЛОВА РАДИШАНСКИ ПАТ ЛЕВО БР. 134/2 12-1/42 (27.07.2009) OB-0092-23.09.2009 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21
075416445 jule@sb.mk
СЕРВЕТ САЛИХ МАК. КОС. БРИГАРА 38 БР. 24А 09-2537/2 (20.06.2011) OB-0153-20.06.2011 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21
075316111 servet@sb.mk
ДАНИЕЛА ТОДОРОВСКА УЛ.12 БР.19А 18-3-311 (05.03.2020) / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21
071257635 info@sb.mk
ИЗЕТ САЛИХ МАК. КОС. БРИГАДА 38 БР. 24А 07-3-107 (30.01.2013) / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21
075316666 info@sb.mk

    Одговорно лице во ОБД СУПЕР БРОКЕР АД Скопје


>
Име Презиме Адреса Број и датум на решение РБС - Издаден Класи на осигурувањетел. e-mail
ЗОРАН ЃОРЕВСКИ УЛ.17 БР.26 ВОЛКОВО / / 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21
/ info@sb.mk


    TEL.02/2600 233

    FAX.02/2601 259